EU-PROJEKT

Eu projektet /nya lokaler

 

Vi har från 2017-2020 haft ett eu projekt för att stärka företagandet på landsbygden.

Vi har under dessa år byggt en ny lokal med kontor, butik, lager och personal utrymmen.

Syftet med projektet har varit att kunna utöka verksamheten samt få en bättre arbetsmiljö.

Detta möjliggör att vi under 2020 kan utöka våran verksamhet med ett flertal anställda resultatet av detta kommer synas i framtida resultat.

Genom att vi har fått eu stöd till detta projekt möjliggjordes detta.

 

VD Jimmy Iby